Home > Academic Programmes > Departments > Mathematics > Our Achievements

Our Achievements

Australian Mathematics Competitions 2016

Top 3 Students in each level for the Australian Mathematics Competitions


Sec 1

RANIELLE ESTELLE NG

LINSEA HWEE MARTIN

NISHTHA GUHA


Sec 2 

TRACEY TAY YEE HSIN

NGO YONG SING

KELLY TAN JING YING

WONG YU QING


Sec 3

CHING JAYMI MAE

HAN BINGXUEER

SUN JIAXIN


Sec 4

CHONG SIDNEY

ANNE KAILA SIA RECIO

AZ SAMEERA ZEEHAN


Best In School Award Winner


CHING JAYMI MAE


AMC.png


Singapore Mathematical Olympiads Competition 2016


School Award

Commendation Award


Award Winners

CHONG TONG HUI 

DESTINE ALWI

LIU ZHI LAN

CHONG SIDNEY

GHESLYNN GERARD

HAN BINGXUEER

ISABELA ANGUS

LIANG YINGYUE

MEHBOOB TAHIRA D/O ZAINULABIDEEN

RECIO ANNE KAILA SIA

SALLY TEO LI ZHU0

VALERIE WONG JINGXI

ZHAO YI YI

AUSTRALIAN MATH COMPETITIONS

2011

41 Distinctions / 106 Credits

2012

38 Distinctions / 97 Credits

2013

37 Distinctions / 94 Credits

JOSEFF DANIELLE MANTO

SABLE CHING YAN NING

JAYNE WOON

GLORIA ONG SHI JIN

SOPHIE ANG

MEHNAZ JEMINA

CUI JIANQIAO

SUN YUTING

ANASTASIA RIKA

YUE KAIDI

XUE YIHAN

TANG YERONG

PRUDENCE AWARD WINNER

SI JUN KE

JEAN CHANG JING RU

SHERMAINE HO LI XIN

LIM YI MEI BERNICE

LIM HUI EN REBEKAH

SONG TIN CHEN

STACIA LER

LI QINGYA

CHEN LERAN

YANG DANMO

CUI JIANQIAO

LI SHUANG

DUAN RUOWEN

PRUDENCE AWARD WINNER

YANG JING

GAN SHI XUAN,SOPHIA

S SONIA

NAGARAJAN NIVEDHA

SOPHY THYN

CHONG SIDNEY

TAN KHENG LIN

DEBORAH TAN HUI YU

VISALI D/O THAMILCHELVAM

AUDREY CHEANG

QIU YIMING

LIU ZIRUO

ZHUO RAN

LI QINGYA

CHEN LERAN

NG ZHI YI


PRUDENCE AWARD WINNER

QIU YIMING

SINGAPORE MATHEMATICAL OLYMPIADS


2011

2012

2013

Gold

1

0

0

Silver

7

1

2

Bronze

14

7

4

Honorable Mention

4

4

7

Senior Award

Top

24th/105

Top

38th/108

Top

27th/108

Junior Award

Top 30th/122

-

-